DR. J

 

CHỈNH HÌNH

Mở Cửa 7 Ngày
 
Tham Khảo Miễn Phí

678-780-8854

Chúng tôi chuyên điều trị thương tích do tai nạn xe cộ  Tham khảo miễn phí 678-780-8854.

  • Chúng tôi chấp nhận những bảo hiểm sau đây:

 

- BCBS, Aetna, Humana, Cigna,

   UnitedHealthCare, etc.

- Bảo hiểm học sinh

- Bảo hiểm việc làm

- Bảo hiểm học sinh du học

- Tricare

 

  • Giá tiền đặc biệt cho những người trả tiền mặt
        CHỈNH HÌNH

   Văn phòng phục hồi sau tai nạn xe cộ

Chào Mừng Đến Với Dr. J Chiropractic

3636 Satellite Blvd. Ste. 4A

Duluth, GA 30096

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.